Strona Główna Kadra Historia Przychodni Oferta Mapa dojazdu Kontakt
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Kadra
  Historia Przychodni
  Oferta
  Mapa dojazdu
  Kontakt
  Szukaj

Kadra

Kierownik NZOZ lek. med. Tomasz Ołtarzewski


Urodził się w Toruniu w roku 12.05.1975 roku. Ukończył Wydział Medyczny Akademii Medycznej w Poznaniu w 1998 roku. Po odbyciu stażu w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu na stanowisku młodszego asystenta, podjął pracę jako lekarz stażysta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, a następnie jako lekarz rezydent w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika.
Dr Tomasz Ołtarzewski po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem lek. Katarzyny Foremskiej i złożeniu egzaminu Państwowego w dniu 30.04.2005 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Medycyna Rodzinna.
Od dnia 01.08.2005 roku pracuje na stanowisku Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie, a obecnie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębocinie.

KWALIFIKACJE:
• Specjalista Medycyny Rodzinnej,
• Kurs Leonardo Euract (Szkolenie dla nauczycieli medycyny rodzinnej),

SZKOLENIA:
• Certyfikat „Stany zagrożenia życia w warunkach POZ”,
• Certyfikat „Alergologia i pulmonologia w praktyce lekarskiej”,
• Certyfikat „Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a choroby układu krążenia”,
• Certyfikat „Schorzenia narządu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego”,
• Certyfikat „Lekarz POZ a prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka”,
• Certyfikat „Warsztaty EKG”.

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku 9:00-12:00 i 15:00-17:00
dzieci zdrowe: wtorek 15:00-17:00
Lek. med. Anna Przybylska-Ołtarzewska


Urodziła się 8 listopada 1973r. Ukończyła wydział lekarski na Akademii Medycznej w Poznaniu w 2000r. Specjalizację lekarza medycyny rodzinnej ukończyła 18.04.2009r. pod kierunkiem lek med. Marii Stopińskiej-Polaszewskiej.
Zainteresowania : architektura wnętrz, polityka, film.

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:00
Pobieranie krwi w poniedziałki i czwartki od 8:00 do 10:00
Szczepienia we wtorki i piątki od 10:00 do 12:00


Położna Hanna Kotewicz


Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Brodnicy dn. 25 stycznia 1990r. uzyskując tytuł dyplomowanej położnej. Położna z wieloletnim doświadczeniem na oddziale noworodków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

KWALIFIKACJE:
-dyplomowana położna

ODBYTE KURSY:
- porady przedporodowe,
- porady poporodowe,
- problemy w laktacji - kurs rozszerzony.


Pielęgniarka Grażyna Blank


Uczęszczała do liceum medycznego w Toruniu w latach 1976 – 1981. Pracę zawodową podjęła 16.08.1981r. w Wojewódzkim Szpitalu zespolonym w Toruniu na oddziale noworodków. Następnie od roku 1988 pracowała w Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. M. Kopernika w Toruniu. Od roku 1998 jest ściśle związana z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grębocinie.

KWALIFIKACJE:
st. pielęgniarka dyplomowana

CERTYFIKATY:
- stany zagrożenia w warunkach POZ,
- aktualne możliwości profilaktyki chorób u dzieci,
- profilaktyka zdrowotna od 0 do 100 lat - żywienie i szczepienia,
- kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych,
- metoda edukacji młodzieży szkolnej w zakresie zapobiegania HIV.

ZAKRES UPRAWNIEŃ
- świadczenia zabiegowe,
- świadczenia diagnostyczne,
- świadczenia terapeutyczno - lecznicze,
- świadczenia rehabilitacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjno - higieniczne,
- świadczenia socjalno - bytowe


Pielęgniarka Dorota Fedyniuk


W latach 1986-1992 uczęszczała do Zespołu Szkół Medycznych w Toruniu. W okresie 09.2010-02.2011 wznowiła uprawnienia pielęgniarskie po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

CERTYFIKATY I SZKOLENIA:
- obsługa systemów do podawania insuliny Accu-Chek,
- szczepienia - dylematy rodziców w praktyce,
- stany niepokoju u niemowląt i małych dzieci,
- zasady pobierania krwi w systemie zamkniętym Vacuette,
- zestawy infuzyjne pomp insulinowych firmy Medtronic,
- pierwsza pomoc przedmedyczna w stanach zagrożenia życia niemowląt i noworodków. Standardy postępowania,
- witamina D znana i nieznana. Znaczenie suplementacji witaminy D u niemowląt oraz u kobiet w okresie ciąży i laktacji,
- przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarka mgr Izabela Butwid- 1999 rok ukończone Medyczne Studium Zawodowe w Olsztynie
- od marca 1999 roku do maja 2005 praca w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie
- 2005-2007 Lecznice Citomed jako pielęgniarka medycyny pracy,
- 2007 - 2010 Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu (blok operacyjny i intensywna terapia)
W 2008 roku uzyskała tytuł mgr na UMK w Toruniu w zakresie promocji zdrowia i edukacji ekologicznej. Od 2013 związana z NZOZ Lekarza Rodzinnego lek. med. Tomasz Ołtarzewski. W 2014 roku ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Kwalifikacje i certyfikaty:
- 2004 kurs w zakresie obsługi i użytkowania pomp insulinowych
- 2009 przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych
- 2011 kurs leczenia ran przewlekłych w środowisku wilgotnym
- 2011 kurs kwalifikacyjny w dziedzinie: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii
- 2012 kurs kwalifikacyjny: pielęgniarstwo rodzinne
Przychodnia Grębocin 2013